Najszybsze auta?

Wejdź, zaobserwuj. Spróbuj tej prędkości, a nie zapomnisz na długo

Uwierzytelnione przekłady tekstów na język obcy

W obecnych czasach ludzie coraz częściej podróżują za granicę. Na ogół w celach turystycznych lub zarobkowych. Podjęcie pracy, ślub poza granicami kraju to jedne z częstszych okoliczności, które wymagają posiadania tłumaczenia uwierzytelnionego różnych dokumentów. Mogą nimi być akty urodzenia, zgonu, małżeństwa lub świadectwa chrztu. W ten sposób przełożone mogą być również dyplomy ukończenia szkół, świadectwa. Dlaczego musi być to tłumaczenie przysięgłe? Poświadcza ono zgodność tłumaczenia z oryginalnym dokumentem. Poręcza jego prawdziwość i dzięki temu może znajdować się w obrocie urzędowym.